Doktoratura

DR.ALBANA CELA 11218
Dr. Shqiptar Demaçi 10813
DR. LEART BERDICA 6326
Dr.Gjergj Andrea 13080
Dr. Skënder BUCI 5611
Dr. Myftar Torba 6321
Dr. Brunilda Mersini 8437
Dr. Jetmira Fejza 12482
Dr. Tana MILO 5217
DR.Xhevdet Çuni 10369
DR. VJOLLCA SHPATA 11124
DR. VALBONA DURAJ 9543
DR. PASHO MAKSUTI 7610
DR. GENTI KAVAJA 15927
DR. Ferizat Dika – Haxhirexha 4555
DR. LINDITA MANO 5207
Dr. Besnik Elshani 16322
DR. Anila HASHORVA (TASHO) 9652
Dr. Nevi PASKO 7314
DR.ARJAN SHTYLLA 9468
DR. Shkëlzen Osmanaj 11265
DR.ARTAN SHKOZA 21703
DR.Brikene Dacaj - Elshani 13037
DR. ARTUR ZOTO 14896
DR.FLORETA KURTI 6438
VEÇORITË EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE TË INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE TË GRUPIT A TEK FËMIJËT E MOSHËS SHKOLLORE-Ferizat Dika – Haxhirexha 9931
TRAJTIMI KIRURGJIKAL I DËMTIMEVE TRAUMATIKE TË REGJIONIT ANO-REKTAL-Lindita Shosha Mano 5698
PROBLEMET E PROTEZIMIT NË PACIENTË ME DENTICION TË PËRHERSHËM TE POPULLATA E TETOVËS DHE RRETHINAT E SAJ - SHERIF I. SHAQIRI 7450
PERDORIMI I BARNAVE NE SHERBIMIN PARESOR SHENDETESOR - LAERTA kAKARIQI 29494
VLERA E PËRCAKTIMIT TË ALERGENEVE NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E SËMUNDJEVE ALERGJIKE TË LËKURËS - Monika Fida 8126
Amet Demiri - ,,PËRMBAJTJA MIKROBIOLOGJIKE DHE RITRAJTIMI KIRURGJIKAL I DHËMBËVE TË DËSHTUARA ME PROCESE P. A, TË TRAJTUARA MË PARË NË MËNYRË ENDODONTIKO-KIRURGJIKALE.” 5970
INCIDENCA E EMBOLISË GRASOZE NË PACIENTËT ME FRAKTURA TË KOCKAVE TË GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PËRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTËVE ME METILPREDNISOLON SI NJË FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 4461
INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi 3976
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Zj. Zana SULEJMANI 4675
Korrigjimi i anomalive tё ndryshme nёpёrmjet protetikёs fikse- DORIS MINGOMATAJ 8550
NEFROKALCINOZA MODIFIKIMI I PARAMETRAVE TE FUNKSIONIT RENAL SI REZULTAT I NDRYSHIMEVE BIOHUMORALE - Diamant SHTIZA 7947
PROBLEMATIKA REHABILITATIVE NE EKSTREMITETET INFERIORE (Rehabilitimi i artikulacionit koksofemoral)- Dr. Iris Myftiu 25829
FAKTORËT E RISKUT KARDIOVASKULAR DHE RËNDËSIA E MODIFIKIMIT TË TYRE NË PACIENTËT E DIALIZUAR - Zheni Gjergji 3992
KONSIDERATAT MBI TRAJTIMIN E KOMBINUAR DHE MBIJETESËN E PACIENTEVE ME KANCER BRONKOPULMONAR ME QELIZA JO TË VOGLA QË KA PËRFSHIRË MURIN TORAKAL - Z. Fadil Gradica 5029
PREVALENCA E MYCOPLAZMA HOMINIS DHE UREAPLASMA UREALYTICUM NE GRATE E MOSHES RIPRODHUESE - Z. VANGJEL TAVO 7012
INCIDENCA E EMBOLISЁ GRASOZE NЁ PACIENTЁT ME FRAKTURA TЁ KOCKAVE TЁ GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PЁRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTЁVE ME METILPREDNISOLON SI NJЁ FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 4000
Indikacionet e hershme kirurgjikale per trajtimin e frakturave të polusit distal të radiusit - Neritan Myderrizi 4152
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Mr. Zana SULEJMANI 4818
TRAJTIMET KIRURGJIKE TË HERNISË INGUINALE SIPAS METODËS OPERATIVE BASSINI DHE SHOULDICE - Dr. Adnan Vranjko 6507
TRAUMAT E MBYLLURA TË ABDOMENIT, MENAXHIMI DHE TRAJTIMI, LIDHJA E SAJ ME POLITRAUMËN - z.Agron DOGJANI 8037
VLERËSIMI I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA 3846
VARIACIONET ANATOMIKE TË PARENKIMËS DHE VAZAVE PULMONARE (shisurave, lobeve, arterieve dhe venave pulmonare) - Fatmir CAUSHI 4646
NEUROPATIA HEREDITARE CHARCOT-MARIE-TOOTH (CMT1A) - Dr. Altin Kuqo 4988
VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci 4111
STUDIMI I FAKTOREVE NDIKUES NE ECURINE E TRANSPLANTIT RENAL NE POPULLATEN SHQIPTARE - Ariana Strakosha 4034

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit