Njoftim date 30.01.2019 per portalin e studentit

Njoftohen te gjithe studentet e vitit te pare cikli i pare dhe i dyte qe ndjekin studimet ne Fakultetin e Mjekesise, ne te gjitha programet qe duhet te paraqiten prane Sekretarise Mesimore per te marre kredencialet qe nevojiten per te hyre ne Portalin e Studentit ESSE3.

Studenti duhet te jete i pajisur me karten e ID dhe me nje fotokopje te saj, ne momentin e marrjes se kredencialeve te tij.

Manualin per te hyre ne sistem dhe per t'u regjistruar ne provime e gjeni ketu : Manual për studentët mbi REGJISTRIMIN ONLINE NE PROVIME

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit