Kongresi Mjekësor mbi ‘‘Fitnesin dhe Nutricionin’’

Fakulteti i Mjekësisë në bashkëpunim me Shoqatën MAYA organizojnë për herë të parë: 

...

Read more...
Ceremonia e fillimit te proçesit mësimor të specializantëve për Vitin Akademik 2016-2017

Pas përfundimit me sukses të konkursit të Specializimeve Afatgjata në Mjekësi për Vitin...

Read more...
Konferenca Shkencore " Menaxhimi i produkteve OTC,Farmacia dhe Publiku"
CEREMONIA E BLUZAVE TE BARDHA

Në Sallën e Leksioneve të Lëndëve Paraklinike u organizua më 24 Tetor ...

Read more...
"DITA E ORIENTIMIT"

Në Sallën Paraklinike u organizua takimi i parë me studentët më të rinj të Fakultetit të...

Read more...
Ceremonia e shperndarjes se deshmive te titullit "PROFESOR I ASOCIUAR"

Ceremonia e shperndarjes se deshmive te titullit "PROFESOR I ASOCIUAR"

Date 21 Korrik...

Read more...

Me te fundit

"STUDENT PËR NJË DITË"

NJËSIA PEDAGOGJIKE DHE E KËSHILLIMIT TË KARRIERËS FAKULTETI I MJEKËSISË , UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË JU FTON TE MERRNI PJESE NE PROGRAMIN  : “STUDENT PËR NJË DITË”.BËHU STUDENT PËR NJË...

Read more

Vendim i Dekanatit të Fakultetit të Mjek…

Vendim i Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë Nr. 639 Prot, datë 29.03.2017 "Për Sezonin e Provimeve të Mbartura per Vitin Akademik 2016-2017" .

Read more
Dekani i Fakultetit te Mjekesise.Z.Dracini

Mire se erdhet tek Faqja e Fakultetit te Mjekesise

Dëshiroj, në rradhë të parë, të shpreh falenderimin dhe mirënjohjen më të sinqertë për të gjithë pedagogët, specializantët dhe studentët që më dhanë besimin e tyre për drejtimin e Fakultetit të Mjekësisë katër vitet në vijim.  Read More ...

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit