Njoftim për pagesën e tarifës së shkollimit

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Mjekësisë, se duhet të kryejnë detyrimin e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2022-2023. 

Afatet për shlyerjen e detyrimit sipas programeve të studimit:

Programi i studimit “Master i Shkencave në Farmaci”         24 janar – 28 shkurt 2023

Programi i studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” 24 janar – 28 shkurt 2023

Programi i studimit  “Bachelor” në “Shëndet Publik”         24 janar – 28 shkurt 2023

 

Programi i studimit  “Master i Shkencave në Shëndet Publik” ;

-Këstin e parë 24 janar – 28 shkurt 2023

-Këstin e dytë 01 qershor – 15 qershor 2023

 

Programi i studimit  “Master Profesional në Shëndet Publik”  

-Këstin e parë  24 janar – 28 shkurt 2023

-Këstin e dytë 01 qershor – 15 qershor 2023

 

Studentët e Transferuar nga IAL-të e mbyllura;

-Këstin e parë  24 janar – 28 shkurt 2023

-Këstin e dytë 16 prill – 30 prill 2023

-Këstin e tretë 01 qershor – 15 qershor 2023

 

Shkarko mandatet në linkun: https://drive.google.com/drive/folders/1pgRjXksFV1Own6y5fwx_zwKsYzy2hOWQ?usp=share_link

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit