"Ndërhyrja e Hershme në Psikiatri"

Ju ftojmë për pjesëmarrje në eventin me titull: "Ndërhyrja e Hershme në Psikiatri" e organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë (Shërbimi Universitar i Psikiatrisë) në kuadrin e Ditës Botërore të Shëndetit Mendor 2018. 
 
Lektore:
Prof. Ariel Çomo
Prof. Assoc. Valbona Alikaj
Dr. Shk. Valmira Skëndi
Dr. Besmira Zenelaj
Dr. Elona Dashi
 
Konferenca eshte e hapur per te gjithe profesionistet shendetesore.
Regjistrimi eshte pa pagese.
 
Eventi eshte ne proces akreditimi ne QKEV (2-3 kredite).
      
10 Tetor 2018, ora 09:00-13:00,
Salla “William A. Johnson”, Fakulteti i Mjekësisë, UMT

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit