Disa informacione lidhur me perdorimin e biblotekave dhe platformave on line

Bashkengjitur jane disa informacione lidhur me perdorimin e biblotekave dhe platformave on line:

Aksesi i bibliotekën online jepet në faqen: https://ulibrary.rash.al/

Një video shpjeguese për aksesin e Bibliotekës Online – Ulibrary.rash.al jepet në linkun:

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8ZXQsTOAQ8

  

 

 

Po ashtu, informacione për platformat kryesore të sugjeruara nga faqja e UNESCO janë:

 

Digital learning management systems

 • Edmodo – Tools and resources to manage classrooms and engage students remotely, offering a variety of languages.
 • Google Classroom – Helps classes connect remotely, communicate and stay-organized.
 • Moodle – Community-driven and globally-supported open learning platform.
 • Schoology – Tools to support instruction, learning, grading, collaboration and assessment.
 • Seesaw – Enables the creation of collaborative and sharable digital learning portfolios and learning resources. 
 • Skooler – Tools to turn Microsoft Office software into an education platform

 

Në të njëjtën kohë, studentët mund të aksesojnë më shumë kurse online falas nga universitetet më të mira në botë, duke kërkuar në faqet e mëposhtme:

 

Massive Open Online Course (MOOC) Platforms

 • Alison – Online courses from experts, available in English, French, Spanish, Italian and Portuguese
 • Canvas Network – Lifelong learning and professional development for educators.
 • Coursera – Online courses taught by instructors from well-recognized universities and companies.
 • European Schoolnet Academy – Free online professional development courses for teachers in English, French, Italian and other European languages.
 • EdX – Online courses from leading educational institutions.
 • University of the People - Online university with open access to higher education.
 • Icourses – Chinese language courses for university students.
 • Future Learn – Online courses to help learners study, build professional skills and connect with experts

http://www.openculture.com/freeonlinecourses

https://www.edx.org/

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit